Projekty UE

"Projekt dotyczy opracowania nowatorskiej technologii umożliwiającej dynamiczne dopasowanie przekazu do widowni w czasie zbliżonym do rzeczywistego na podstawie badania odbiorców kampanii DOOH (digital out of home). Zakres prac badawczych obejmuje: - opracowanie metody analizy behawioralnej osób znajdujących się w pobliżu nośników reklamowych pod kątem np. ich zainteresowań, wieku, płci itp.; - opracowanie algorytmów przetwarzających dane równocześnie z wielu źródeł; - tworzenie profili osób w zasięgu ekranów LED/LCD i przypisanie do odbiorcy/ów; - optymalizacja zintegrowanych modułów do działania w czasie zbliżonym do rzeczywistego; -opracowanie samouczącego się nośnika cyfrowej reklamy zewnętrznej DOOH Audience Tool. Prototyp opracowany przez Spółkę ENOVIO będzie stanowił przełom technologiczny na globalnym rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej, oferując badanie widowni przeprowadzone w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Po komercjalizacji, produkt wytworzony na bazie opracowanego w toku B+R prototypu będzie montowany na nośnikach digital signage (ekrany LED/LCD) w przestrzeni miejskiej (m.in. na ulicach, w galeriach handlowych, środkach komunikacji miejskiej, meblach miejskich) i pozwoli na ciągły monitoring, analizowanie i targetowanie osób znajdujących się w pobliżu. Nowa technologia umożliwi badanie odbiorców komunikatów, znajdujących się w zasięgu przekazu. Zebrane dane (liczba osób, ich wiek oraz płeć, liczba spojrzeń na reklamę, średni czas przebywania w pobliżu ekranu), będą wysyłane do głównego serwera w celu analizy i obliczenia profilu widowni. Następnie system będzie dokonywał dopasowania i targetowania odpowiednio pasującego przekazu do zdefiniowanego odbiorcy. Nowatorski system umożliwi wysoką personalizację komunikatów marketingowych, ale również np. informacji o akcjach społecznych (np. wykrycie grupy kobiet w wieku 50+ i wyświetlenie informacji o akcji bezpłatnych badań mammograficznych, szczepieniach przeciw pneumokokom dla dzieci, itp.)"


Wartość projektu - 4 708 470,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich - 2 797 425,90 zł

- Celem projektu jest opracowanie uniwersalnego pojemnika na śmieci, który będzie charakteryzować
odporność antyterrorystyczna z aktywnymi elementami umożliwiającymi monitorowanie kosza.
Badaniu poddane będą dostępne materiały konstrukcyjne, które można wykorzystać przy budowie
takiego pojemnika w aspekcie wytrzymałości mechanicznej, odporności bakteryjnej, walorach
estetycznych, oraz uproszczonej technologii jego wytwarzana. W wyniku realizacji prac B+R powstanie
prototyp pojemnika na śmieci wraz z docelową listą materiałów, z których będzie technologicznie
wytwarzana seria pilotażowa pojemników. Kosz planowany do opracowania w ramach projektu
stanowi rozwiązanie, najbardziej zaawansowane technologicznie, kompleksowe i atrakcyjnie
wdrażające idee Smart Cities.
Wartość projektu: 4 565 230,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 951 612,14 zł
- Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w ramach spółki Enovio Sp. z o.o.,
które wykorzystane będzie do przeprowadzenia prac badawczych i rozwojowych ukierunkowanych na
opracowanie innowacyjnych mebli miejskich, stanowiących niezwykle cenny produkt rynkowy, z
segmentu, zarówno architektury krajobrazu, infrastruktury miejskiej, jak i nowoczesnej,
niekonwencjonalnej energetyki. Innowacyjność planowanych do opracowania mebli miejskich skupiać
się będzie na 3 kluczowych elementach: samodzielnym wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby
emitowania treści, efektywnym emitowaniu treści z wykorzystaniem różnych, zbadanych w ramach
agendy rozwiązań, w tym: emiterów holograficznych, pikoprojektorów, zakrzywionych ekranów LED
itp. oraz monitorowaniu aktywności odbiorców, w celu niewyświetlania komunikatów, informacji w
momencie nieobecności potencjalnych odbiorców – oszczędność na energii elektrycznej
Wartość projektu: 13 217 102,76 zł zł
Wkład Funduszy Europejskich: 5 504 183,50 zł

"Celem planowanego do przeprowadzenie projektu jest zrealizowanie prac badawczych i rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnych mebli miejskich, stanowiących
niezwykle cenny produkt
rynkowy, z segmentu, zarówno architektury krajobrazu, infrastruktury miejskiej, jak i nowoczesnej, niekonwencjonalnej energetyki. Innowacyjność planowanych do opracowania mebli
miejskich skupiać się będzie na 3 kluczowych elementach: samodzielnym wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby emitowania treści, np. rozkładu jazdy, informacji, ogłoszeń,
reklam czy też komunikatów związanych z bezpieczeństwem lub zarządzaniem kryzysowym, efektywnym emitowaniu treści dopasowanym do odbiorcy, co bezpośrednio związane jest
z profilowaniem osób obecnych w przestrzeni odbioru treśc oraz monitorowaniu aktywności odbiorców, w celu niewyświetlania komunikatów, informacji w momencie nieobecności
potencjalnych odbiorców – oszczędność na energii elektrycznej, zużywanej np. na przystankach autobusowych bądź słupach reklamowych. "

"Założonym rezultatem rynkowym zrealizowanej agendy badawczej będzie opracowanie innowacyjnych mebli miejskich w spektrum Smart City, których funkcjonalność zostanie oparta o
zespolenie z panelem fotowoltaicznym dwustronnego działania, systemami efektywnej emisji treści na ekranach o zróżnicowanych kształtach i wykrywaniu obecności potencjalnych
odbiorców. Nowe meble miejskie, np. wiata przystankowa, słup miejski, cechować się będą inteligentnym i efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej, w tym samodzielną jej
produkcją."

Wartość projektu - 3 530 998,88 zł
Wkład Funduszy Europejskich - 2 413 689,21 zł