Projekty UE

Technologie geoinformacyjne oraz systemy optoelektroniczne sfery Smart Cities zaimplementowane w innowacyjne meble miejskie, wykorzystujące komunikację M2M

"Celem planowanego do przeprowadzenie projektu jest zrealizowanie prac badawczych i rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnych mebli miejskich, stanowiących
niezwykle cenny produkt
rynkowy, z segmentu, zarówno architektury krajobrazu, infrastruktury miejskiej, jak i nowoczesnej, niekonwencjonalnej energetyki. Innowacyjność planowanych do opracowania mebli
miejskich skupiać się będzie na 3 kluczowych elementach: samodzielnym wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby emitowania treści, np. rozkładu jazdy, informacji, ogłoszeń,
reklam czy też komunikatów związanych z bezpieczeństwem lub zarządzaniem kryzysowym, efektywnym emitowaniu treści dopasowanym do odbiorcy, co bezpośrednio związane jest
z profilowaniem osób obecnych w przestrzeni odbioru treśc oraz monitorowaniu aktywności odbiorców, w celu niewyświetlania komunikatów, informacji w momencie nieobecności
potencjalnych odbiorców – oszczędność na energii elektrycznej, zużywanej np. na przystankach autobusowych bądź słupach reklamowych. "

"Założonym rezultatem rynkowym zrealizowanej agendy badawczej będzie opracowanie innowacyjnych mebli miejskich w spektrum Smart City, których funkcjonalność zostanie oparta o
zespolenie z panelem fotowoltaicznym dwustronnego działania, systemami efektywnej emisji treści na ekranach o zróżnicowanych kształtach i wykrywaniu obecności potencjalnych
odbiorców. Nowe meble miejskie, np. wiata przystankowa, słup miejski, cechować się będą inteligentnym i efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej, w tym samodzielną jej
produkcją."

Wartość projektu - 3 530 998,88 zł
Wkład Funduszy Europejskich - 2 413 689,21 zł

Działanie 1.2: „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

loga-iuser

Wdrożenie innowacyjnego produktu - modułowego systemu do mebli miejskich i ogrodowych zintegrowanego z ogniwami fotowoltaicznymi

"Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R oraz uruchomieniu produkcji ogniw i modułów fotowoltaicznych (pv) przeznaczonych do integracji z meblami miejskimi oraz ogrodowymi. Innowacyjna konstrukcja panelu umożliwi efektywne pozyskiwanie energii po dwóch jego stronach.
Firma ENOVIO jako pierwsza na świecie wprowadzi innowacyjny, zespolony panel pv. Innowacyjność panelu polega na zastosowaniu odpowiedniej geometrii jego zakończenia. Połączone panele mogą tworzyć dowolną macierz stanowiącą wielokrotność panelu podstawowego. Łączenia wykonane będą w sposób szczelny labiryntowy, bez wykorzystywania dodatkowych elementów złącznych. Zespolony panel pv dwustronnego działania, o wysokim współczynniku przepuszczania światła, będzie elementem konstrukcyjnym mebli miejskich i ogrodowych. Meble charakteryzować się będą nowatorskimi funkcjonalnościami związanymi z interaktywną emisją komunikatów za pomocą wyświetlaczy multimedialnych. Udostępniać będą użytkownikom akcesoria elektryczne zasilane za pomocą paneli pv, tj. ładowanie urządzeń, hotspot wifi, sensory smart city i in. Meble miejskie oferowane będą w innowacyjnym modelu partnerstwa miasta i sieci reklamowej. Meble ogrodowe będą dostępne w innowacyjnym modelu konfiguratora on-line i modułów samodzielnego montażu. Jak wynika z przeprowadzonych badań rynku innowacyjnych mebli miejskich i ogrodowych, odbiorcy poszukują rozwiązań wielofunkcyjnych, generujących oszczędności, nowoczesnego wyglądu. Odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby klientów jest wprowadzenie do przedmiotowych mebli paneli fotowoltaicznych."

Wartość projektu - 19 392 180.00 zł
Wkład Funduszy Europejskich - 10 996 200.00 zł

loga-poir

Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem nowatorskiego systemu IT umożliwiającego dynamiczne dopasowanie przekazu reklamowego do widowni w czasie zbliżonym do rzeczywistego na podstawie badania odbiorców kampanii reklamy DOOH

"Projekt dotyczy opracowania nowatorskiej technologii umożliwiającej dynamiczne dopasowanie przekazu do widowni w czasie zbliżonym do rzeczywistego na podstawie badania odbiorców kampanii DOOH (digital out of home). Zakres prac badawczych obejmuje: - opracowanie metody analizy behawioralnej osób znajdujących się w pobliżu nośników reklamowych pod kątem np. ich zainteresowań, wieku, płci itp.; - opracowanie algorytmów przetwarzających dane równocześnie z wielu źródeł; - tworzenie profili osób w zasięgu ekranów LED/LCD i przypisanie do odbiorcy/ów; - optymalizacja zintegrowanych modułów do działania w czasie zbliżonym do rzeczywistego; -opracowanie samouczącego się nośnika cyfrowej reklamy zewnętrznej DOOH Audience Tool. Prototyp opracowany przez Spółkę ENOVIO będzie stanowił przełom technologiczny na globalnym rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej, oferując badanie widowni przeprowadzone w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Po komercjalizacji, produkt wytworzony na bazie opracowanego w toku B+R prototypu będzie montowany na nośnikach digital signage (ekrany LED/LCD) w przestrzeni miejskiej (m.in. na ulicach, w galeriach handlowych, środkach komunikacji miejskiej, meblach miejskich) i pozwoli na ciągły monitoring, analizowanie i targetowanie osób znajdujących się w pobliżu. Nowa technologia umożliwi badanie odbiorców komunikatów, znajdujących się w zasięgu przekazu. Zebrane dane (liczba osób, ich wiek oraz płeć, liczba spojrzeń na reklamę, średni czas przebywania w pobliżu ekranu), będą wysyłane do głównego serwera w celu analizy i obliczenia profilu widowni. Następnie system będzie dokonywał dopasowania i targetowania odpowiednio pasującego przekazu do zdefiniowanego odbiorcy. Nowatorski system umożliwi wysoką personalizację komunikatów marketingowych, ale również np. informacji o akcjach społecznych (np. wykrycie grupy kobiet w wieku 50+ i wyświetlenie informacji o akcji bezpłatnych badań mammograficznych, szczepieniach przeciw pneumokokom dla dzieci, itp.)"

Wartość projektu - 4 708 470,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich - 2 797 425,90 zł


logo-poir-maz